Vật liệu phục hồi

Trang chủ Sản phẩm Vật liệu nha khoa Vật liệu phục hồi

Vật liệu phục hồi

LẤY DẤU LÀM R.TẠM

Giá: Liên hệ chúng tôi

CAO SU ĐẶC

Giá: Liên hệ chúng tôi

COMPOSITE ĐẶC

Giá: Liên hệ chúng tôi

VẬT LIỆU CHE CHỐT

Giá: Liên hệ chúng tôi

CAO SU LỎNG (SÚNG)

Giá: Liên hệ chúng tôi

LẤY DẤU KHỚP CẮN

Giá: Liên hệ chúng tôi

CHẤT LÀM MÃO TẠM

Giá: Liên hệ chúng tôi

CHẤT TRÁM TẠM

Giá: Liên hệ chúng tôi

KEO DÁN

Giá: Liên hệ chúng tôi

CHẤT TÁCH CÙI MÃO

Giá: Liên hệ chúng tôi

XI MĂNG GẮN TẠM

Giá: Liên hệ chúng tôi

ETCHING

Giá: Liên hệ chúng tôi

COMPOSITE LỎNG

Giá: Liên hệ chúng tôi

BỘ KIT LÀM MÃO TẠM

Giá: Liên hệ chúng tôi

CAO SU ĐẶC

Giá: Liên hệ chúng tôi