Hội viên

Trang chủ Hội viên

GIỚI THỆU CHUNG

Thẻ hội viên YTC Dental Lab song hành cùng vô vàng ưu đãi hấp dẫn khi khách hàng mua bất kỳ mặt hàng nào tại YTC. Khách hàng có thể tiết kiệm lên đến 400tr/năm

HẠN MỨC THẺ HỘI VIÊN

Hạn mức thẻ hội viên dựa trên doanh số khách hàng gửi Lab tại YTC Dental Lab


ƯU ĐÃI HỘI VIÊN 


        ** Khách hàng chỉ nhận được “ ƯU ĐÃI LAB” bằng hoặc thấp hơn hạng mức thẻ hiện tại (bảng sau).


ĐIỀU KIỆN MỞ THẺ

- Đối với khách hàng đã sử dụng Lab trước 2021. Điểm tích lũy sẽ được tính từ 1/1/2021. Hạn mức thẻ dựa trên doanh số đã đạt.

- Khách hàng đăng ký chương trình đến lúc tích lũy đủ 10.000.000đ sẽ được mở thẻ STANDARD.

- Doanh số tích lũy sẽ được tính từ thời điểm thẻ STANDARD được cấp cho đến 12 tháng sau.

CÁCH TÍCH LŨY

- Khách tham gia đăng ký chương trình tích lũy điểm có 12 tháng để tham gia tích lũy, thời gian tính từ lúc thẻ STANDARD được cấp. Sau 12 tháng sẽ phải tích lũy lại từ đầu.

- Mỗi quý (3 tháng), YTC Dental Lab sẽ gửi báo cáo tổng kết doanh số tích lũy. Thẻ sẽ được cấp theo thứ hạng đạt được tới thời điểm đó.

- Trong trường hợp khách hàng liên tục đạt được hạng mức cao hơn trong giai đoạn 12 tháng tích lũy điểm, thẻ Hội Viên sẽ được cấp mới ngay thời điểm đó và được tính theo thời điểm thẻ đạt được hạng mức cao nhất. Các thẻ đã được cấp ở hạng mức thấp hơn sẽ không còn giá trị sử dụng và sẽ được YTC Dental LAB thu hồi tiêu hủy.

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

- Mỗi nha khoa/hệ thống nha khoa chỉ được sử dụng duy nhất 01 thẻ hội viên tương ứng hạng mức đã đạt (không cho mượn thẻ).

- Thẻ này không được chuyển nhượng và là tài sản của YTC .

- Vật liệu, thiết bị thanh toán theo chính sách của công ty.  

THỜI GIAN SỬ DỤNG THẺ

- Thẻ từng hạng mức có thời gian sử dụng trong vòng 12 tháng kể từ ngày được cấp thẻ.

- Đối với khách hàng đã sử dụng Lab trước 2021. Thời gian sử dụng thẻ được tính từ ngày được cấp thẻ đến 12 tháng sau.

LƯU Ý:

- Các ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và sẽ không hoàn trả lại tiền thừa.

- Các ưu đãi chỉ được áp dụng khi khách hàng đạt được đủ điểm tích lũy.

-  Các ưu đãi KHÔNG áp dụng cùng với các CTKM hiện có (thiết bị, vật liệu, lab).